O szkole

Centrum powstało w 1984 r. jako jednostka Politechniki Częstochowskiej i filia Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działającym pod auspicjami British Council.

Obecnie jesteśmy centrum niezależnym i oferujemy kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach przygotowujące do egzaminów Cambridge English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS i TOLES.

Od sierpnia 2006 r. nasza siedziba znajduje się przy ul.Dąbrowskiego 8.

Zapraszamy.

Nasze metody

Nasze Centrum specjalizuje się w przygotowywaniu kandydatów do egzaminów Cambridge English Qualifications, które są niekwestionowanym dowodem czynnej znajomości języka i nie ulegają przedawnieniu.

Praca naszych lektorów polega na efektywnym, bezstresowym i przyjaznym przygotowaniu do egzaminów pisemnych i ustnych, jak również poprawieniu czynnej znajomości języka, szczególnie umiejętności komunikacji. Jej głównym kryterium jest wysoka zdawalność, a podstawą relacji z kursantami szacunek dla studentów w każdym wieku i uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb.

W ramach przygotowania do egzaminów oferujemy: próbne egzaminy pisemne oceniane przez egzaminatorów w Cambridge próbne egzaminy pisemne, słuchowe i ustne przeprowadzane przez naszych lektorów (egzaminatorów Cambridge English) pomoc lektorów w indywidualnym przygotowaniu do egzaminu innego niż grupa np. IELTS, egzamin gimnazjalny, matura

Lektorzy

Thomas

Thomas Hutton


Anna

Anna Golis


Andy Dowds

Andy Dowds


 • dyplom z administracji publicznej Politechniki Walijskiej ;

 • dyplom Cambridge z metodyki nauczania dorosłych

 • Diploma in TEFLA; MA in TESOL, Sheffield Hallam University

 • Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r.

Katarzyna

Katarzyna Wypych


 • dyplom licencjata - filologia angielska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, filia Uniwersytetu Wrocławskiego

 • dyplom magistra - filologia angielska, Uniwersytet Łódzki

 • Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie.

Matthew

Matthew Rosario


 • dyplom z filozofii i psychologii - The Open University - Milton Keynes, Anglia

 • dyplom Cambridge z metodyki nauczania dorosłych - CELTA

 • dyplom magistra z lingwistyki stosowanej i metodyki - University of Leicester

 • Lektor języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży oraz przygotowujący do egzaminów Cambridge.

Katarzyna

Katarzyna Szewczyk


 • dyplom magistra - Akademia Muzyczna w Krakowie

 • dyplom Performing Arts National Diploma - Oxford Cherwell Valley College , Banbury, Wielka Brytania

 • dyplom Cambirdge English Advanced

 • Lektor języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży.

Henryka Rabenda

Henryka Rabenda


 • dyplom magistra - filologia angielska, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • studia podyplomowe British Studies - Ruskin College, Oxford

 • Wykładowca języka angielskiego, specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży. Współpracuje z British Council od 1984 r. Koordynator egzaminów Cambridge od 1996 r.

Nasze sale

W każdej sali znajduje się multimedialna tablica, materiały dydaktyczne oraz przestrzeń do swobodnej nauki.

British Centre - nasze biuro

To właśnie tutaj zaczynamy przygodę z językiem.
Każdy kursant uzyska tutaj komplet informacji

Blue Room
Przyjemna, klimatyzowana sala dla młodszych i starszych kursantów.

British Centre - Blueroom
British Centre - Blueroom 2

Green Room

Oryginalna sala z dużym łukowym oknem,
widocznym z zewnątrz jako szklana fasada

British Centre - Greenroom
British Centre - Greenroom 2
British Centre - Redroom

Red Room
Duża, jasna, klimatyzowana sala w sam raz
do zgłębiania tajników języka Shakespeare'a.

Waiting Room
Wygodne miejsce z dostępem do internetu
gdzie w spokoju można poczekać na zajęcia.

British Centre - Waitingroom
British Centre - Waitingroom 2

Nasza skuteczność

Skuteczność w nauczaniu języka obcego nie polega na obietnicach czy pisemnych deklaracjach. Jej najlepszą miarą jest zdobywanie przez słuchaczy międzynarodowych certyfikatów Cambridge English, które honorowane są przez tysiące instytucji na całym świecie. Klikając poniższy link możesz sprawdzić jakie firmy/instytucje uznają wybrany przez ciebie egzamin:

www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition

Jesteśmy jedynym Centrum w regionie akredytowanym przez British Council i Cambridge English do przeprowadzania egzaminów.

Nasi słuchacze, niezależnie od wieku, mogą przystąpić do egzaminów na każdym poziomie nauki. Większość z nich przystępuje do międzynarodowych egzaminów Cambridge English Qualifications takich jak YLE, KET,PET, FCE czy CAE i wszyscy otrzymują certyfikaty będące wiarygodnym potwierdzeniem ich znajomości języka angielskiego.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Nazwa odbiorcy
Kursy Języka Angielskiego British Centre - ul.Dąbrowskiego 8/6,

42-202 Częstochowa

Numer rachunku bankowego:
03 1160 2202 0000 0005 5008 8429

W polu tytułem prosimy wpisać: imię i nazwisko kursanta, poziom kursu oraz dane płatnika (niezbędne do wystawienia faktury)