*


CPE - Cambridge English Proficiency


Andy Dowds

Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English Qualifications: KET,PET,FCE,CAE,CPE, BEC oraz IELTS. Regional Team Leader, szkolący egzaminatorów ustnych i nadzorujący egzaminy w południowej Polsce.

Christine Frank-Szarecka

Wykładowca języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży oraz przygotowujący do egzaminów Cambridge od poziomu B2 Edytor języka angielskiego czasopism technicznych i medycznych. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English Qualifications : KET,PET,FCE,CAE oraz CPE.

Kurs na poziomie C2 wg. skali Rady Europy.  Osoby uczestniczące w zajęciach na tym poziomie znają biegle język angieslki, doskonaląc poszczególne umiejętności językowe. W ramach kursu przygotowanie do egzaminu Cambridge Qualifications - C2 Proficiency (CPE), który spełnia wymagania językowe stawiane przez anglojęzyczne uniwersytety i instytucje międzynarodowe.

Kurs przeznaczony dla osób posiadających certyfikat CAE lub biegle posługujących się językiem angielskim.