*


CAE - Cambridge English Advanced


Andy Dowds

Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r.

Matthew Rosario

Lektor języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży oraz przygotowujący do egzaminów Cambridge.

Kurs na poziomie C1 wg skali Rady Europy. Osoby kończące ten kurs mogą przystąpić do międzynarodowego egzaminu Cambridge Qualifications - C1 Advanced (CAE). CAE to uznawany na całym œświecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, spełniający wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Kurs dla osób posiadających certyfikat FCE lub uczących się angielskiego co najmniej 600 godzin. pzreznaczony szczególnie dla kandydatów którzy nie tylko chcą rozwinąć ogólną znajomośœć języka na poziomie zaawansowanym ale również przygotować się do egzaminu CAE.