*


FERIE Z ANGIELSKIM


Zajęcia ukierunkowane na rozwój komunikacji językowej jak również przygotowanie do egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz matury podstawowej i rozszerzonej. Spotkania od poniedziałku do piątku po 9o minut ( po 2 lekcje) w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych. Cena za 1 tydzień (10 lekcji) - 200zł, cena za 2 tygodnie (20 lekcji) - 400zł.

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach.