Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty


Kurs na poziomie intermediate połączony z przygotowaniami do egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Dla uczniów kończących szkołę podstawową.