Pre-FCE (Pre-First Certificate in English)


Andy Dowds

Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r.

Katarzyna Wypych

Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie.

Kursy stacjonarne oraz zajęcia online - prowadzone na platformie edukacyjnej. Kurs na poziomie B1/B2 wg. skali Rady Europy.  Osoby kończące ten kurs potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym w szerokim zakresie tematów konkretnych oraz abstrakcyjnych z życia codziennego i zawodowego.

Podana cena dotyczy grup minimum 4 osobowych. W przypadku mniejszych grup koszt zajęć do ustalenia.

Kurs dla osób œśredniozaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 360 godzin i chcą rozwinąć ogólną znajomoœć języka oraz/lub rozpocząć przygotowanie do egzaminu FCE.  Kontynuacja nauki po poizomie Intermediate.