*


Intermediate (Preliminary English Test)


Andy Dowds

Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English Qualifications: KET,PET,FCE,CAE,CPE, BEC oraz IELTS. Regional Team Leader, szkolący egzaminatorów ustnych i nadzorujący egzaminy w południowej Polsce.

Katarzyna Wypych

Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie. Supervisor egzaminów Cambridge English Qualifications.

Kurs na pzoiomie B1 - według skali Rady Europy. Osoby kończące kurs potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie œśredniozaawansowanym w przewidywalnych sytuacjach. W ramach kursu możliwoœść przygotowania do egzaminu Cambridge English Qualifications B1 - Prelimnary (PET) lub egzaminu na koniec gimnazjum/po ósmej klasie.

Kurs dla osób średniozaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 240 godzin. Kurs przeznaczony dla osób dorosłych lub młodzieży szkolnej/gimnazjalnej/licelanej.