Intermediate (Preliminary English Test)


Andy Dowds

Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r.

Katarzyna Wypych

Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie.

Kursy stacjonarne oraz zajęcia online - prowadzone na platformie edukacyjnej. Kurs na poziomie B1 - według skali Rady Europy. Osoby kończące kurs potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie œśredniozaawansowanym w przewidywalnych sytuacjach. W ramach kursu możliwoœść przygotowania do egzaminu Cambridge English Qualifications B1 - Prelimnary (PET) lub egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia prowadzone przez native speaker'a oraz polskiego lektora.

Podana cena dotyczy grup minimum 4 osobowych. W przypadku mniejszych grup koszt zajęć do ustalenia.

Kurs dla osób średniozaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 240 godzin. Kurs przeznaczony dla osób dorosłych lub młodzieży szkolnej/gimnazjalnej/licelanej.