*


Kurs Pre-Intermediate - (Key English Test)


Katarzyna Wypych

Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie. Supervisor egzaminów Cambridge English Qualifications.

Katarzyna Machura

Lektor języka angielskiego od 2006 roku uczący dzieci, młodzież i dorosłych różnymi metodami. Supervisor egzaminów Cambridge English Qualifications.

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 (wg. skali Rady Europy). Osoby kończące ten kurs potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponadpodstawowym, zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. W ramach kursu możliwośœć przygotowania do egzaminu Cambridge English Qualifications na poziomie A2 - KEY (Key English Test).

Kurs dla osób, które mają za sobą co najmniej 120 godzin nauki języka angielskiego. Kontynuacja nauki po zajęciach na poziomie Elementary.