*


Kursy wrześniowe wyrównujące


Terminy kursów:
05-16.09.2022
19-30.09.2022
oraz kurs miesięczny 05.09-30.09.2018
Koszt kursów dwutygodniowych - 20 godzin dydaktycznych - 400 zł (grupy Beginners - Intermediate) - 500 zł (grupy Pre-Fce - CAE)
Koszt kursu miesięcznego - 40 godzin dydaktycznych -  800 zł (grupy Beginners - Intermediate) - 900 zł (grupy Pre-Fce - CAE)

Jeśœli chcesz zacząć pełny kurs w paŸździerniku i chcesz uzupełnić braki to zapraszamy na dwu- lub czterotygodniowe kursy wyrównujące które przygotują Cię do kursu całorocznego na wybranym poziomie.