*


Kursy przygotowujące do matury


Katarzyna Wypych

Od wrześœnia 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor języka angielskiego uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych. Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie.

Kursy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym. Zajęcia obejmują głównie rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych.

Dla maturzystów przystępujących do rozszerzonej matury z języka angielskiego. Zajęcia z lektorem polskim - egzaminatorem matur z języka angielskiego.