*


International English Language Testing System (IELTS)


IELTS jest uznawany przez instytucje edukacyjne, rządowe i organizacje zawodowe na całym œwiecie. Lista instytucji uznających IELTS dostępna jest na stronie www.ielts.org.

Kurs standardowy - 120 godzin dydaktycznych - 2400,00zł
Kurs przyspieszony - 60 godzin dydaktycznych - 1200,00zł
Zajęcia indywidualne - ceny za godzinę zegarową - 70,00zł (lektor polski) - 80,00zł (native speaker)

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS Academic na pzoiomie B2 (5.5-6.5) lub C1 (– 7.0-8.0 punktów)