*


International English Language Testing System (IELTS)


IELTS jest uznawany przez instytucje edukacyjne, rządowe i organizacje zawodowe na całym œwiecie. Lista instytucji uznających IELTS dostępna jest na stronie www.ielts.org.

Kurs standardowy - 120 godzin dydaktycznych - 1500,00zł
Kurs przyspieszony - 60 godzin dydaktycznych - 1300,00zł
Zajęcia indywidualne - ceny za godzinę zegarową  - 120,00-140,00zł (native speaker)

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS Academic na pzoiomie B2 (5.5-6.5) lub C1 (– 7.0-8.0 punktów)